Daim ntawv thov

Butcher Shop

Khw muag khoom

Convenience Store

Lub khw muag khoom yooj yim

Supermarket

Supermarket

Kunden am Obst- und Gem黶estand (Mercat de St. Josep (Boqueria), Ramblas, Barcelona, Spanien)

Veg&Fruit Store

Zaub & Txiv Hmab Txiv Ntoo
Yog tias koj yog lub khw muag txiv hmab txiv ntoo thiab zaub, peb xav tias koj tuaj yeem siv cov khoom hauv qab no